Kardiolog Ústí nad Labem

MUDr. Vratislav Říha

 
 
 
 
 
Objednejte se na vyšetření +420 475 210 846 KONTAKTUJTE NÁS
 
 
 
 
bušení srdce
 
 
 

Narodil jsem se v roce 1954.

Lékařskou fakultu jsem absolvoval na LF UK v Plzni. Promoval jsem v roce 1979. Atestaci z interny I. st. jsem složil v roce 1981. Z kardiologie jsem atestoval v roce 1989. Pravidelně se účastním různých doškolovacích kurzů a školení. V roce 2006 jsem získal diplom ESH Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk. Jsem pravidelným účastníkem Výročních sjezdů České kardiologické společnosti v Brně a dalších odborných společností. Účastnil jsem se i několika sjezdů Evropské kardiologické společnosti.

Po promoci jsem v roce 1979 nastoupil na interní oddělení NsP v Karlových Varech, kde jsem pracoval jako sekundární lékař. V roce 1985 jsem se přestěhoval do Ústí nad Labem a začal pracovat na interním oddělení OÚNZ Ústí nad Labem jako samostatně pracující lékař se zaměřením na kardiologii. V roce 1993 jsem otevřel privátní kardiologickou a interní ordinaci, ve které pracuji dodnes.

Dohovořím se německy, rusky a pasivně anglicky.

Objednejte se na odborné vyšetření >>>