Kardiologie - Ústí nad Labem
 
 

Kardiologie Ústí nad Labem

 
 
 

Plánujeme stěhování ordinace

 
V lednu 2021 jsme naplánovali stěhování do krásných velkých a bezbariérových nových prostor.
Prostory nové ordinace kardiologie jsou připraveny jen 300m do centra a to na adrese:

Kardiologická ordinace
Mírové náměstí 1
Ústí nad Labem 40001


Ordinace bude na Mírovém náměstí v budově PALÁC ZDAR v prvním patře.

Vchod je možný ze všech stran.
Ideálně pro Vás od Mírového náměstí Vás vyveze eskalátor.

Můžete použít výtahy (ve výtahu je to značené jako 2.patro)


TERMÍN STĚHOVÁNÍ:

Vzhledem k pandemické situaci COVID-19, která je na celém světě, jsme nuceni delší dobu čekat na schválení
provozu naší nové ordinace.


Zatím ordinujeme na původní staré adrese:
Dobětická 10, Ústí nad Labem 40001

Termín přestěhování bude s vypsán ZDE na internetových stránkách a bude označena i ordinace na původní adrese.


MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

 
 
Budova PALÁC ZDAR
 
 
Objednejte se na vyšetření nejlépe OSOBNĚ s doručením dokumentů.
Informace lze získat také na emailové adrese:
sestra.kardiologie@seznam.cz
 
 
KARDIOLOGIE Ústí nad Labem s.r.o.
provozuje privátní specializované zdravotnické zařízení IČZ 59 146 000, které pro Vás zabezpečuje komplexní ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru kardiologie v Ústí nad Labem.
 

KARDIOLOGIE ÚSTÍ NAD LABEM

 
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
 
 
 
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
vedoucí lékař a garant odbornosti kardiologie
Kardiologie – Ústí nad Labem, s.r.o.


1.ledna 2020
Koncem roku 2019 prošla společnost Kardiologie – Ústí nad Labem zásadní změnou.
Od 1. ledna 2020 jsem se stal vedoucím lékařem odborné ambulance kardiologie.

Dovolte mi, abych se Vám krátce představil. Do ambulantní praxe k Vám přicházím z Kardiologické kliniky (Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem), kde jsem získal 17-letou praxi v oboru kardiologie, invazivní arytmologie (invazivní výkony na srdci k léčbě arytmií srdce, operace stimulátorů a defibrilátorů) a ambulantní péče o kardiologické pacienty. Vyučuji a jsem členem státnicové komise pro studenty univerzity UJEP na fakultě zdravotnických studií. Jako invazivní kardiolog, operatér přístrojů pro léčbu arytmií působím taky v Praze v kardiocentru.V roce 2020 se budeme setkávat v naší kardiologické ambulanci při vyšetřeních, dispenzarizacích a kardiologických kontrolách. Zajistím pro Vás úzkou návaznost na Kardiologickou kliniku v ústecké nemocnici ale taky v pražských vysoce specializovaných kardiocentrech.

Rád bych pro Vás připravil příjemné prostředí a širší tým lékařů-kardiologů. Mým cílem je navázat na dosavadní kardiologickou ambulantní péči, rozšířit diagnostické a léčebné možnosti kardiologické ambulance.
Přejme si společně pevné zdraví, nemocným přeji časné uzdravení a všem úspěšný rok 2020.


 
 
 
 

Specializovaná kardiologická vyšetření

 

V diagnostice a skríningu onemocnění naších pacientů využíváme ambulantní kardiologické vyšetření:

EKG - elektrokardiografie,
SpO2 - nasycení krve kyslikem
ECHO - echokardiografie,
ERGOMETRIE - zátěžová elektrokardiografie
HOLTER EKG - dlouhodobý EKG záznam
Epizodický záznamník EKG
ABPM - ambulantní měření krevního tlaku

V případě potřeby provádíme návštěvní službu u špatně pohyblivých a nepohyblivých kardiologicky nemocných pacientů po předchozím objednání praktickým lékařem.
Zabezpečujeme také předoperační a pooperační péči kardiologickým pacientům. Sledujeme pacienty se zvýšeným rizikem pro onemocnění kardiovaskulárního systému a provádíme konzultační činnost.