Kardiologie
Ústí nad Labem

NOVÁ MODERNÍ KARDIOLOGIE

KARDIOLOGICKÁ ORDINACE

Jsme na NOVÉ adrese.

Prostory nové ordinace kardiologie jsou jen 300m od původní ordinace na adrese:

Kardiologická ordinace
Mírové náměstí 1
Ústí nad Labem 40001

Ordinace se nachází na Mírovém náměstí v budově PALÁC ZDAR v patře nad informačním střediskem města.
Vchod je možný ze všech (tří) stran.
Pohodlný přístup pro Vás je od Mírového náměstí kde Vás do patra vyveze eskalátor.
Můžete použít výtahy (ve výtahu je to značené jako 2.patro).
Budova má placené podzemní parkoviště.

Vaše požadavky Vám pomůžeme vyřešit osobně i elektronicky.
Kontaktujte nás přednostně emailem: sestra.kardiologie@seznam.cz

Telefonní linku bohužel trvale přetěžujete a tak nejsme schopni reagovat na telefonní hovory a věnujeme se péči o objednané pacienty.

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

Objednejte se na vyšetření nejlépe OSOBNĚ s doručením dokumentů.

Informace lze získat také na emailové adrese: sestra.kardiologie@seznam.cz

KARDIOLOGIE Ústí nad Labem, s.r.o.
provozuje privátní specializované zdravotnické zařízení IČZ 59 146 000, které pro Vás zabezpečuje komplexní ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru kardiologie v Ústí nad Labem.

KARDIOLOGIE ÚSTÍ NAD LABEM

Kardiologie Ústí nad Labem - MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
vedoucí lékař a garant odbornosti kardiologie
Kardiologie – Ústí nad Labem, s.r.o.
Zajímavosti na instagramu: @kardio_konzilium

1.ledna 2020
Koncem roku 2019 prošla společnost Kardiologie – Ústí nad Labem zásadní změnou.
Od 1. ledna 2020 jsem se stal vedoucím lékařem odborné ambulance kardiologie.

Dovolte mi, abych se Vám krátce představil. Do ambulantní praxe k Vám přicházím z Kardiologické kliniky (Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem), kde jsem získal 17-letou praxi v oboru kardiologie, invazivní arytmologie (invazivní výkony na srdci k léčbě arytmií srdce, operace stimulátorů a defibrilátorů) a ambulantní péče o kardiologické pacienty. Vyučuji a jsem členem státnicové komise pro studenty univerzity UJEP na fakultě zdravotnických studií. Jako invazivní kardiolog, operatér přístrojů pro léčbu arytmií působím taky v Praze v kardiocentru.V roce 2020 se budeme setkávat v naší kardiologické ambulanci při vyšetřeních, dispenzarizacích a kardiologických kontrolách. Zajistím pro Vás úzkou návaznost na Kardiologickou kliniku v ústecké nemocnici ale taky v pražských vysoce specializovaných kardiocentrech.

Rád bych pro Vás připravil příjemné prostředí a širší tým lékařů-kardiologů. Mým cílem je navázat na dosavadní kardiologickou ambulantní péči, rozšířit diagnostické a léčebné možnosti kardiologické ambulance.
Přejme si společně pevné zdraví, nemocným přeji časné uzdravení.

Specializovaná kardiologická vyšetření

V diagnostice a skríningu onemocnění naších pacientů využíváme ambulantní kardiologické vyšetření:

EKG – elektrokardiografie,
SpO2 – nasycení krve kyslikem
ECHO – echokardiografie,
ERGOMETRIE – zátěžová elektrokardiografie
HOLTER EKG – dlouhodobý EKG záznam
Epizodický záznamník EKG
ABPM – ambulantní měření krevního tlaku
KARDIO trénink pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním
Běžecký pás s zátěžovým EKG vyšetřením.
Indikace a následné kontroly KARDIOSTIMULACE.
Arytmologická ambulance.
Specializovaná poradna pro diagnostiku kolapsových stavů.
Indikace dlouhodobých záznamníků EKG – ILR.
Laboratorní vyšetření krve.

V případě potřeby provádíme návštěvní službu u špatně pohyblivých a nepohyblivých kardiologicky nemocných pacientů po předchozím objednání praktickým lékařem.
Zabezpečujeme také předoperační a pooperační péči kardiologickým pacientům. Sledujeme pacienty se zvýšeným rizikem pro onemocnění kardiovaskulárního systému a provádíme konzultační činnost.