Lékařský tým Kardiologie Ústí nad Labem

Kontaktujte náš tým emailem: sestra.kardiologie@seznam.cz

Kardiolog MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D

Narodil jsem se v ČSSR na Slovensku v roce 1979. Absolvoval jsem v roce 2003 Lékařskou fakultu a získal titul MUDr. V roce 2003 jsem nastoupil do lékařské praxe na interní oddělení. Od roku 2004 jsem pokračoval v lékařské praxi na kardiologickém oddělení. V roce 2005 jsem se stal vedoucím lékařem lůžkového oddělení kardiologie a v roce 2009 jsem získal atestaci, specializaci v oboru kardiologie. Věnoval jsem se zejména arytmologii a v roce 2009 jsem získal licence ČLK k samostatné činnosti v podoboru invazivní arytmologie, implantaci kardiostimulace a implantovatelných defibrilátorů. Do roku 2020 jsem v Ústí nad Labem (Kardiologická klinika, KZ a.s.) a v Praze (Kardiologie Bulovka) provedl více než 5000 katetrizací srdce a z toho přes 3000 léčebných katétrových ablací arytmií. Jako druhé pracoviště v ČR (po mém učiteli, profesorovi Neužilovi, z kardiologie v Nemocnici na Homolce) jsem v roce 2012 provedl léčbu fibrilace síní pomocí zmrazení myokardu levé srdeční síně a v tom roce taky úspěšně obhájil dizertační práci a ukončil tak postgraduální studium na Karlově univerzitě, kde jsem získal titul Ph.D. Jsem odborným asistentem na univerzitě fakulty zdravotnických studií UJEP. Publikuji v české a zahraniční odborné literatuře. Přednáším na kongresech, odborných sympoziích. Organizuji několik vzdělávacích workshopů. Od roku 2020 pracuji v soukromé kardiologické ambulanci společnosti Kardiologie – Ústí nad Labem, s.r.o.
Kardiolog MUDr. Vratislav Říha

MUDr. Vratislav Říha

Narodil jsem se v roce 1954.

Lékařskou fakultu jsem absolvoval na LF UK v Plzni. Promoval jsem v roce 1979. Atestaci z interny I. st. jsem složil v roce 1981. Z kardiologie jsem atestoval v roce 1989. Pravidelně se účastním různých doškolovacích kurzů a školení. V roce 2006 jsem získal diplom ESH Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk. Jsem pravidelným účastníkem Výročních sjezdů České kardiologické společnosti v Brně a dalších odborných společností. Účastnil jsem se i několika sjezdů Evropské kardiologické společnosti.

Po promoci jsem v roce 1979 nastoupil na interní oddělení NsP v Karlových Varech, kde jsem pracoval jako sekundární lékař. V roce 1985 jsem se přestěhoval do Ústí nad Labem a začal pracovat na interním oddělení OÚNZ Ústí nad Labem jako samostatně pracující lékař se zaměřením na kardiologii. V roce 1993 jsem založil privátní kardiologickou a interní ordinaci, ve které pracuji dodnes.

Dohovořím se německy, rusky a pasivně anglicky.