Kardiologická
ambulance

Objednejte se na vyšetření sestra.kardiologie@seznam.cz

Služby kardiologické ambulance

 • komplexní vyšetření kardiologem
 • cílené vyšetření kardiologem
 • kontrolní vyšetření kardiologem
 • interní vyšetření
 • EKG hodnocené kardiologem
 • ERGOMETRIE – zátěžové EKG
 • ECHOkardiografické vyšetření
 • ABPM – 24hod. měření krevního
 • tlaku (tlakový Holter)
 • HOLTER EKG – 24hod. měření EKG (Holter EKG)
 • epizodický záznamník EKG
 • kontrola kardiostimulace a ICD a ILR
 • odběry biologického materiálu pro
 • laboratorní vyšetření
 • návštěvní služba lékaře u špatně
 • pohyblivých nebo nepohyblivých pacientů
Kardiologická ambulance Ústí nad Labem - MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.